Komunikacija v zdravstvu
Strani
Mnenja in vrzeli
Komunikacija v zdravstvu >
Tuja mnenja
Otroška soba

Povezave
Medijske komunikacije

Moja e-pošta:
Nina R. Koželj

Zakaj komunikacijo v zdravstvu sploh omenjamo?

Nina R. Koželj - Oktober, 2004
slika naslovnice brošure: Komunikacija v zdravstvu
 • Zgodovinski pregled razvoja medicinske znanosti kaže, da je medicina že od 18. st. nihala med duševnim in telesnim.
 • Danes se obrača sama k sebi, k tehnološkemu razvoju in zanemarja čustveno plat človeka.
 • Zgodovina nas uči o napakah, ki bi jih morali v sodobnem zdravstvu koorigirati.
 • Komunikacija znotraj zdravstvenih ustanov je večplastna. Gre za komunikacijo med uslužbenci samimi in zdravstvenimi delavci in pacienti. Prva posledično vpliva tudi na drugo.
 • V zdravstvenih ustanovah še vedno vlada uniformiran red, ki ga sicer nismo vajeni. Dobra komunikacija pa ga lahko ublaži.
 • Bolnišnično okolje in red vplivata na pacienta nedomače, neprijetno, vzbujata strah in negotovost. Prijazna beseda lahko negativna čustva ublaži.
 • Veliko število pacientov, ki doživijo omenjene emocije, izoblikuje javno mnenje, ki pa si ga pogosto ne upajo izraziti. Še vedno je namreč prisoten mit o spoštovanju in nedotakljivosti zdravniškega poklica.
 • Izoblikovano mnenje javnosti ostaja prikrito. Širi se individualno.
 • Za sodobnega človeka je zdravje ena od največjih vrednot in kot taka še vedno odvisna od medicinske stroke.
 • Zato medicinska stroka vzdržuje monopol. Ker ni zasebne konkurence, ga tudi ne koordinira.
 • Dokler bodo pacienti “zadovoljni”, globalnih sprememb v zdravstveni organizaciji ne bo.

Pomembno pa je vedeti, da dobra komunikacija v procesu zdravljenja pozitivno vpliva na ugodnejš izid le-tega. Bolnik je zadovoljnejši in raje sodeluje pri samem zdravljenju. Tudi dobra komunikacija med zdravstvenim osebjem omogoča prijetnejše vzdušje v kolektivu in boljše delovne rezultate.
ilustracija zdravnik pacient

Brošura kot PDF datoteka

Brošura - 29 strani 3,6 MB

Za odpiranje PDF datotek potrebujete: Adobe Reader

 

Zdravje in življenje

Zdravje je ena temeljnih vrednot sodobnega človeka. Izhaja iz želje po kvalitetnem in dolgem življenju, vendar je včasih nezdružljivo z možnostmi sodobne medicine. Takrat ostane upanje in vera v prvinsko moč. Zato je del procesa zdravljenja tudi komunikacija, ki blaži nastale situacije in dojemanje bolezni, kot tudi zdravljenje in morebitno nemoč.

a=0&security=44069f31&invisible=0" alt="free website hit counter" border="0">